Forårets arbejdsopgaver i skov og natur

16-04-2010

Arbejdsopgaverne i skov og natur

Den lange vinter med sne og frost har betydet et kort forår og dermed pres på de arbejdsopgaver, der normalt udføres i skov og natur i denne årstid.

Naturstyrelsen – Midtjylland har prioriteret 3 arbejdsopgaver: 1. Plantning af træer og sætning af hegn om planterne. 2. Renovering af hegn hvor der kommer dyr på græs. 3. Hedepleje i form af afbrænding af mindre arealer ad gangen på de enkelte heder.

Til gengæld er der ikke afsat så mange timer som normalt til oprydning og forårsklargøring af publikumsarealer og publikumsfaciliteter, ligesom der vil blive anvendt færre timer end normalt på Skovens Dag, der i år er 9. maj.

Vi håber, at publikum vil have forståelse for situationen, hvis man møder forhold, der ikke lever op til den vanlige standard. Vi vil naturligvis bestræbe os på at få udbedret forholdene i løbet af sommeren.