Tag på løvspringstur i Rydhave Skov den 1. maj! - Bøgen er netop nu ved at folde bladene ud og anemonerne dækker stadig skovbunden. Snart må de bukke under i kampen om lyset...

28-04-2010

Løbspringstur i Rydhave Skov 1. maj

Den lysegrønne skov står lige på spring. Weekenden giver muligheder for frisk luft og super grønne naturoplevelser i de danske skove og naturområder. Naturstyrelsen – Midtjylland, der forvalter omkring 19000ha midtjysk skov og natur, har et godt tip til de midtjyske naturelskere.

Bøgen er netop nu ved at folde bladene ud og anemonerne dækker stadig skovbunden. Snart må de bukke under i kampen om lyset.

På lørdag den 1. maj er der fra kl. 13-15 mulighed for at tage med skovløber Benny Lynggård fra Naturstyrelsen – Midtjylland ud i Rydhave Skov. Mødested: P-plads ved slottet

Rydhave Skov ligger i et smukt, frodigt og kuperet område klods op ad Rydhave Slot og Rydhave Efterskole. Formentlig er der tale om Jyllands vestligst beliggende naturlige bøgeskov. Beliggenheden tæt ved Limfjorden og ovenpå en meget frodig og fugtig undergrund gør, at der her kan vokse en skov med bøg og andre løvtræer af østdanske dimensioner.

Skovbunden er blandt andet takket være to mindre vandløb, der gennemstrømmer skoven, meget fugtig og næringsholdig. Foråret og sommeren igennem vil der således være et væld af forskellige urter og planter at se for folk, der er på skovtur. I øjeblikket er det ikke kun anemoner, der blomstrer. Her ses også vorterod med sine meget gule blomster og rød hestehov med sine, nåh ja – røde blomster.

Urterne og planterne udgør et glimrende grundlag for et rigt insektliv, som så igen er forudsætningen for tilstedeværelsen af mange småfugle.

Allerede nu er gærdesmutte, bogfinke, gulspurv og forskellige mejser i fuld gang med at synge for at markere deres territorier, ligesom flagspætten ofte høres tromme på tørre, udgåede grene i de store løvtræer. Der kan dog også ses større fuglearter i Rydhave Skov. Lige nu kæmper ravne om retten til området, musvågerne har taget deres reder i besiddelse, og de store fiskehejrer flyver ofte over skoven til og fra spisestederne på de oversvømmede enge ud mod Limfjorden.

Livet i Rydhave Skov kan opleves fra et net af skovstier og skovveje, der udgår fra en p-plads ved indkørslen til Rydhave Slot. Lige nu er der dog noget vådt som følge af den meget våde vinter.