Rørdrummen pauker ved Bølling Sø

15-04-2010

Rørdrummen nu ved Bølling Sø

For første gang, siden der igen kom vand i Bølling Sø i 2005, er den meget sjældne hejrefugl, rørdrummen, observeret ved søen.

Rørdrummen blev hørt første gang søndag den 11. april, da naturvejleder Torben Bøgeskov fra Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland havde 39 naturinteresserede med på en fugletur ved sydenden af Bølling Sø. 3 gange lod den med korte mellemrum sin karakteristiske dybe pauken lyde.

" Rørdrummens pauken minder om den lyd, der kommer, når man puster hen over åbningen på en halvfuld flaske - bare meget kraftigere ", siger naturvejleder Torben Bøgeskov.

Rørdrummen er siden hørt af flere lokale ornitologer, bl.a. Niels Peter Brøgger, Erik Bisballe og Niels Kofod-Nielsen.

Rørdrummen holder normalt til i store rørskovsområder, f.eks. ved Ringkøbing Fjord og Vejlerne nord for Limfjorden. Den forgangne hårde vinter har formentlig krævet sine dødsfald i den lille danske bestand. Derfor er det en endnu større overraskelse, at rørdrummen i år har indfundet sig ved Bølling Sø.

”Rørdrummens opdukken er blot endnu et eksempel på, at det nytter at lave naturgenopretning, og at fuglene virkelig har kvitteret for den store økonomiske satsning, det var at genetablere Bølling Sø” , siger naturvejleder Torben Bøgeskov.

Information om rørdrum kan findes på www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Storkefugle/Roerdrum/Roerdrum og

www.dofbasen.dk/ART/art.php

Yderligere oplysninger: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf. 20 13 78 90