Julemad i lange baner

14-12-2010

Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland har planlagt årets udtynding i skoven, så vildtet tilgodeses mest muligt. Læs hvordan.

Fældede Normannsgran

Hos Skov- og Naturstyrelsen i Rold Skov får rådyrene og kronvildtet serveret julemad i lange baner. For at være mere præcis: Et julebord på ca. 30 km. Fælde-bunkelægger

Baggrunden er, at vi har planlagt årets udtynding i de yngre bevoksninger i skoven til at ske i december måned, hvor vildtet begynder at blive presset rent fødemæssigt. Og de fældede træer er julemad for rådyr og kronhjorte.

I alt skal der fældes ca. 53 ha, fordelt over hele statsskoven. Fældningen sker med en maskine kaldet en "fælde-bunkelægger". I de bevoksninger der skal tyndes, er der anlagt spor for hver ca. 20 meter, så maskinen kan køre gennem skoven og med sin arm række ind og hente de udvalgte træer. Træet fældes og løftes ud på sporet, hvor det bliver lagt i rad og række med de andre fældede træer. Sådan en bunke fældede træer på et spor kaldes en "ranke". Og de 53 ha omregnet til "ranker" bliver til ca. 30 kilometer, med knopper og kviste anbragt i bidevenlig højde.

Normalt så erstatter hjortevildtet græs og urter med knopper, skud og kviste i løbet af vinteren, især hvis sneen dækker jorden. Knopper på Normanns gran Dette kan være et stort problem i skovbruget, fordi det går ud over unge planter, hvis disse ikke er indhegnede. Hertil kommer, at dyrene supplerer kosten med bark, som de skræller af selv ældre træer. Da al safttransport i træet sker i barken, kan det aflive selv et gammet træ på kort tid.

Årets udtynding hos Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland er planlagt, så der virkelig er disket op med lækkerier for sultne drøvtyggere. 42% af udtyndingen udgøres af Normannsgran og Ædelgran, hvis knopper og unge skud er noget af det mest eftertragtede. Hertil kommer 25% eg, hvis knopper og skud er slik for en sulten kronhjort. Og resten - ja det er bøg, der da også glider ned.

Knopper Eg Skov- og Naturstyrelsen, Himmerlands vildtkonsulent Ivar Høst er især glad for, at udtyndingen i år sker meget bredt over hele skoven, så der er naturlige fødemuligheder lige hvor dyrene holder til. Og med optræk til en streng vinter som sidste år, er timingen perfekt.

Først langt senere, måske om ½ år, sker næste fase i processen. De lange "ranker" af fældede træer bliver opslugt af en ny maskine, en flishugger, der forvandler ranken til CO2 neutralt brændsel til de danske kraftvarmeværker. Men til den tid har rådyrene for længst fået lam, hvis mødre forhåbentlig har fået en hjælpende hånd gennem vinteren!

Skov- og Naturstyrelsen er Danmarks største leverandør af træflis.