Masser af kasser til uglerne i Rold Skov

13-12-2010

Dansk Ornitologisk Forenings Caretaker gruppe for Rold Skov sørger for masser af nye uglekasser i statsskoven.

Natugle - foto Ole Andersen

Dansk Ornitologisk Forenings Caretakergruppe for Rold Skov sørger i 2011 for, at boligsituationen for ugler i den statsejede del af Rold Skov bliver markant forbedret. Gruppen, der består af ca. 20 personer, har i december måned besøgt statskovens værksted på Møldrupvej i Skørping for at tømre uglekasser sammen. I samarbejde med Naturstyrelsen bliver kasserne i januar - februar fordelt ud over den statsejede del af skovkomplekset Rold Skov.

Fremstilling af Uglekasser hos SNS Himmerland Biolog Anders Horsten, der er talsmand for gruppen, fortæller, at natuglen er den almindeligste ugle i Rold Skov. Natuglen jager især i løvskov, og dens krav til ynglested i hule træer knytter den især til de gamle bøgskovbevoksninger, der er udlagt som urørt skov, og hvor gamle rådne træer kan give redeskjul. Med opsætning af forløbig 12 natuglekasser forsøger Caretakergruppen at udbrede natuglernes yngleområde til yngre løvskovsbevoksninger, hvor der ikke findes hule træer.

Uglekasseprojektet rummer også en satsning. Gruppen har fremstillet 20 kasser, specielt beregnet til den sjældne perleugle. Uglen ynglede første gang i Danmark i 2007, og siden har der været en lille bestand i Midtjylland. Men potentialet er i orden. Der findes en god bestand i Nordtyskland, og antallet er stigende. Perleuglen er mindre end natuglen og da den især er knyttet til granskov, men jager i åbne partier, skulle der være gode chancer i det store nåletræsdominerede skovkompleks Rold Skov. Perleuglen blev hørt i Rold Skov sidste vinter. Perleuglekasserne vil blive opsat på potentielle gode ynglesteder i granskoven. Caretakergruppen har allieret sig med ugleeksperten Klaus Dichmann, der er formand for DOF's uglegruppe. Klaus vil hjælpe med at få de foreløbigt 32 uglekasser anbragt de helt rigtige steder.

Bliv uglevogter
Anders Horsten håber på, at indsatsen for uglerne kan inspirere spejdere eller skoleklasser til at melde sig som "uglevogtere" og dels holde øje med kasserne og uglerne og ligeledes være med, når de skal sættes op i det tidlige forår.

  • Interesserede kan skrive til Anders Horsten på

I Naturstyrelsen Aalborgs arealforvaltning er man begejstrede for projektet.  Baggrunden er, at et uglepar med sultne unger er storforbruger af skovbundens mus. "Vi kan hegne for vildtet, når vi planter ny løvskov, men musene kan vi ikke holde væk" lyder det fra Skovfoged Erik Dalsgaard. "Det ville forudsætte at vi sprøjtede meget kraftigt mod græs og ukrudt, og det gør vi ikke af hensyn til miljøet." Musene gemmer sig i græsset og gnaver barken på de nyplantede træer, så de går ud. Men uglerne kan tage musene, også når de tror sig i sikkerhed. "Jo flere ugler jo bedre" lyder det ganske enkelt.

Naturstyrelsen anvender ikke sprøjtemidler i skovene eller på andre statsejede arealer.

Foto: Jens Vinge Aktuelt:

Lørdag d. 22. jan. 2011 tilbragte 10 caretakere det meste af dagen med at hænge kasser op til perleugle i Hesselholt Skov og Sønderskov. Det var en herlig dag med fint vejr, højt humør, sortspætter og stor tornskade. Derudover havde gruppen besøg af Klaus Dichmann, der er caretaker for perleugle, og kendt af mange som manden, der har ydet en enestående indsats for Danmarks slørugler. Klaus delte ud af sin store viden, og det var meget positivt at høre, at Rold Skov på mange måder minder om de skove, hvor perleuglerne i dag yngler i det nordlige Tyskland.