Nødrationer til skovens dyr

14-01-2010

Nødhjælp til skovens dyr på Naturstyrelsen – Midtjylland

De seneste godt 3 uger har der i de danske skove og naturområder hersket nærmest nordskandinaviske vintertilstande: Lave frostgrader og hårdt, næsten uigennemtrængeligt snedække.

Situationen har nu stået på så længe, at den begynder at blive kritisk for en række af vore vilde dyr, som skal finde føde på skovbunden eller ude i det åbne land. Det gælder ikke kun for pattedyr som harer, rådyr og krondyr, men også en række fugle som agerhøns, fasaner, duer, skovskader, drosler og finker.

Jo mindre dyr, vi har med at gøre, jo større kan problemet være, fordi deres fedtdepoter er mindre og forbrændingen højere.

I flere af de midtjyske statsskove, der rummer en stor vildtbestand, har Naturstyrelsen – Midtjylland derfor iværksat initiativer, der skal gøre det lettere for dyrene at finde noget at spise.

På udvalgte heder og brandbælter med ung lyng skrabes der sne, så lyngen bliver tilgængelig for dyrene. Der skrabes ligeledes sne på de såkaldte vildtagre, hvor der netop af hensyn til vildtet er sået græs. I nogle af de ældre skove skrabes der sne under gamle bøge, så f.eks. duer og finker kan finde olden. I løbet af 1990-erne er de i mange midtjyske plantager etableret bælter og større arealer med løvtræer. Træerne er nu nået en størrelse, så det er nødvendigt at foretage udtynding. Det gøres så nu, fordi dyrene derved får mulighed for at spise bark, knopper og tynde grene på de træer, der er blevet fældet. I yngre bevoksninger med ædelgran bliver der ligeledes tyndet ud, fordi erfaringen viser, at netop ædelgran står højt på dyrenes menukort.

Populært sagt, så sørger vi for, at dyrene kan finde nødrationer flere steder i skovene , siger vildtkonsulentSteen Fjederholt fra Naturstyrelsen i Midtjylland. Bare det, at vore skovarbejdere bevæger sig rundt i skoven og arbejder med motorsav, gør, at sneen brydes, så fødeemner bliver tilgængelige , fortsætter vildtkonsulenten.

De statsskove, hvor skovens folk forsøger at hjælpe dyrevildtet er fra nord mod syd: Sjørup Skov, Borbjerg Plantage, Nordre Feldborg Plantage, Søndre Feldborg Plantage, Kompedal Plantage, Gludsted Plantage, Nørlund Plantage, Palsgård Skov og Hastrup Plantage.

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen – Midtjylland – spørg efter Vildtkonsulent Steen Fjederholt eller

SkovfogedJens Peter Clausen