Naturkanondag i Mols Bjerge

28-06-2010

Skov- og naturstyrelsen Kronjylland afholdte søndag d. 27. juni naturkanondag ved Agri Bavnehøj i Mols Bjerge.

Det var miljøminister Karen Ellemann, som havde inviteret befolkningen til at deltage i den landsdækkende naturevent, mens Naturstyrelsen stod for selve afviklingen af arrangementerne.

Arrangementet foregik fra kl. 11 og til kl. 14. I det tidsrum var over 100 mennesker forbi vores lille stand på parkeringspladsen ved Agri Bavnehøj. Her fik de en snak om græsning med geder, får, kvæg og heste. Dyrene græsser på overdrevene som er ved at opstå der hvor der tidligere har været skov. Der blev selvfølgelig også snakket meget om nationalparken og brugen af området og flere deltog i en brugerundersøgelse. ” Det er rart at se at folk faktisk interesserer sig for området og gerne vil bruge det. Det gælder både de lokale og turisterne” siger skov- og landskabsingeniør Karen Glerup, Skov- og naturstyrelsen, Kronjylland.

Der blev selvfølgelig også talt om naturkanon og hvad man kunne bruge den til. Mols Bjerge er udpeget til naturkanon på grund af den store landskabelige variation som er i området. Der er store kuperede randmoræner omkransende de lavvandede Kalø Vig, Ebeltoft Vig og Begtrup Vig, og nord herfor findes smeltevandsslette ved Tirstrup. Store dødishuller ses mange steder i Bjergene. Tidligere dyrkningsarealer rummer nu udstrakte overdrev med varmekrævende plante- og insektarter, som også kan ses ved de store kystskrænter på Skødshoved og Helgenæs, som også rummer fine bestande af grøn frø. I kontrast hertil vokser Kaløskovene på lerbund og har en flora med f.eks. alle anemonearterne. Vigene er tilholdssted for mange karakteristiske andefuglearter. Udsigt over Mols Bjerge

I forbindelse med naturkanonsnakken var 6 forskellige spørgsmål på stien op til Agri Bavnehøj. De omhandlede alle dyr og planter som alle er med i naturkanonen. Der var mange spændene bud på svarene når folk kom tilbage på parkeringspladsen. Dog havde alle vist lært noget nyt.