Offentligt møde om hjortevildt på Djursland den 11. maj 2010

06-05-2010

Hvor stor skal bestanden af krondyr på Djursland være og hvordan skal den forvaltes? Den lokale hjortevildtgruppe på Djursland har arrangeret et debatmøde, hvor Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevare samt Danmarks Jægerforbund kommer med deres bud!

Debatmødet afholdes på Ryomgård Hotel den 11. maj 2010 - kl. 19:00 - 22:00

Se vedhæftet program:

Program til Hjortevildt møde den 11. maj 2010