Hør den lille stær, den blir' åh så fornøjet! Så er det tid til at bygge fuglekasser

11-03-2010

Fuglekassearrangement på Naturcenter Brokholm

Så er det forår, stærene er kommet, og så snart sneen er væk, begynder de at lede efter et sted at bygge rede.

Fugle bygger reder på mange forskellige måder og mange forskellige steder.

Nogle fugle, som stære og musvitter, vil ude i naturen foretrække et hult træ eller et andet hulrum til at bygge reden i. For at hjælpe de hulerugende fugle med at finde egnede ynglesteder, er det en rigtig god ide at sætte fuglekasser op - og fuglekasser kan men nemt selv bygge.

Tag derfor en tur på Naturcenter Brokholm på søndag den 14. marts kl. 13 -16. Her vil naturvejleder Jens Godskesen fra Naturstyrelsen – Midtjylland hjælpe dig med at bygge en kasse, du kan få med hjem. Træ og andre materialer søger vi for. Hver kasse koster 20 kr.

Som en del af arrangementet bliver en stærepæl med 16 stærekasser på indviet søndag eftermiddag.

Naturcenter Brokholm ligger ved Brokholm Sø på adressen Vejsmarksvej 15, 7870 Roslev.

Yderligere oplysninger: Naturvejleder Jens Godskesen, tlf. 25 27 63 66