græsningsudbud for Enrum enge

15-04-2011

Naturpleje ved Enrum Skov.

Ved Enrum Skov udbydes et areal på ca. 3,4 ha eng, som ønsket naturplejet med græsning. Græsningsaftalerne laves for en 5 års periode.

Udbuds­materiale kan rekvireres hos:

Naturstyrelsen - Hovedstaden

Dyrehaven 6

2930 Klampenborg

Tlf. 72 54 31 49

­Tilbuddet skal sendes til Naturstyrelsen – Hovedstaden i en lukket kuvert mrk. "Til­bud, Enrum skov" og skal være statsskovenheden­ i hæn­de senest den 3. maj 2011 klokken 12.

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på skov­enhedens adresse ved fristens udløb. Ved tilbudsgivning anføres hvilken dyreart der skal græsse på arealet. Naturstyrelsen - Hovedstaden forbeholder sig ret til frit at vælge mellem tilbuddene og kan even­tu­elt for­kaste alle indkomne tilbud.