Kirkeugler bliver fundet med ghettoblaster

21-04-2011

Projektkoordinator Svend Lassen, AgriNord på kirkeuglejagt med ghettoblaster. Foto: DR1 - Aftenshowet

En lidt usædvanlig metode til lokalisering af levesteder for den sjældne kirkeugle er her i foråret taget i brug af Projekt Hjælp Kirkeuglen. Ghettoblaster bliver anvendt i aktionen, der kaldes Aktion Uglelyt. Normalt ”synger” kirkeuglehannen sit klagende territorialskrig ud i natten, og for den kyndige er det et sikkert tegn på, at der er et uglepar i farvandet. Nu er det jo ikke sikkert uglen skriger, når observatøren er i området, men afspiller han kirkeuglens territorialskrig fra f.eks. en ghettoblaster, svarer hannen - og levestedet kan identificeres.

Metoden er kendt blandt ornitologer, der anvender den til andre fuglearter, men det er første gang den er anvendt i større stil på kirkeugler. Det er lykkedes projektets koordinator Svend Lassen (billedet) fra AgriNord at organisere 80 ugleinteresserede onitologer, der alle har været på kursus og fået udleveret en cd med ”den rigtige” kirkeuglesound. Svend Lassen advarer dog ukyndige i at benytte metoden, der også kaldes ”play back”. Det signal der udsendes, betyder jo på kirkeuglesprog ”Skrup af – her bor jeg!” Hvis det afspilles for højt og for længe, risikerer man at skræmme kirkeuglerne væk. Uglelytterne har undersøgt 93 forskellige ruter, hvor ghettoblasteren er brugt med regelmæssige mellemrum.

Resultatet af uglelytningen har foreløbigt været 5 nye lokaliteter med kirkeugler, og oven i dette er der kommet yderligere 4-5 lokaliteter pga. af den presseomtale aktiviteten har medført. Det er en markant stigning i antallet af kendte steder fra 25 til ca. 35 og nye kommer forhåbentlig til. Fundene bliver fulgt op med kontakt til ejerne, med tilbud om fodring, opsætning af redekasser og vejledning om biotoppleje. Man anslår at man har kendskab til ca. halvdelen af kirkeuglerne i Danmark.

Kontakt
Hvis du mener du har set eller hørt en kirkeugle eller allerede med sikkerhed er vært for et kirkeuglepar, så få en snak med projektets koordinator, skov- og landskabsingeniør  Svend Lassen, AgriNord, tlf. 9998 9739 - mail Obfuscated Email

I 2009 besluttede Miljøministeriet at støtte hjælpeprojektet med 2,1 millioner kr. Kirkeuglen er ikke truet på europæisk plan, men støtten er udtryk for, at vi ønsker kirkeuglen fortsat er dansk ynglefugl. Dens tilbagegang er sket i takt med modernisering og strukturændring i landbruget. Før 1970 var den Jyllands almindeligste ugle.


Der fodres i øjeblikket på alle kendte kirkeuglelokaliteter. Fodringen har medført en fordobling af antallet af flyvefærdige unger pr. kuld. Fodringsprogrammet skal give den danske kirkeuglebestand en saltvandsindsprøjtning, så den hurtigere når et bæredygtigt niveau. Foto: Helge Røjle Christensen.