Natursti: Nu banes vejen for naturstien

28-04-2011

Foto: Mogens Krog

Nu går arbejdet med at fjerne skinner og sveller fra den nedlagte jernbane Ringe-Korinth i gang.

Naturstyrelsen Fyn overtog 1. juli 2010 den nedlagte jernbane fra BaneDanmark. Siden da har Naturstyrelsen Fyn i samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune arbejdet på at forbere-de og gennemføre projektet, bl.a. har der i efteråret være gennemført en borgerinddragel-sesproces.

Fjernelse af skinner og sveller er en del af forberedelse af arealet til anlæg af naturstien og er det første synlige skridt i gennemførelse af projektet. Arbejdet gennemføres af entrepre-nørfirmaet Kabell.

En hel del skinner vil fortsat blive liggende på stationsarealerne, da de er med til at fastholde og understrege jernbanens helt særlige kulturmiljø og den betydning jernbanen har haft for lokalsamfundene.

Foto: Mogens Krog På Korinth station bliver alle skinner liggende, da Syd Fyenske Veteranjernbaner benytter disse i forbindelse med deres veterantogskørsel. Ved Højrup station bevares skinnerne foran stationsbygningen. Syd Fyenske Veteranjernbane har fra Højrup station fået 2 sporskifter og mellemliggende spor, som foreningen kan bruge til et remiseareal ved Pejrup. På Espe stati-on bevares alle skinnerne.

Mens arbejdet står på er jernbanen en arbejdsplads. Derfor er det ikke muligt at gå på de dele af strækningen, hvor arbejdet med at fjerne skinner og sveller er i gang. Når arbejdet er gennemført, er det igen muligt at gå på hele strækningen ind til arbejdet med anlæg af na-turstien går i gang. Naturstien ventes at stå klar sommeren 2012.

Yderligere oplysninger og evt. besigtigelse af igangværende arbejde:

Projektleder Anni Borup, Natustyrelsen Fyn, tlf. 72543543, mobil 21490024