Søg om nye muligheder for naturoplevelser

08-08-2011

Børn, unge og familier kan nu foreslå igangsat initiativer, der kan fremme muligheden for flere oplevelser i naturen. Det kan f.eks. være faciliteter til skovturen eller til undervisning i naturen. Naturstyrelsen har sat to puljer af til formålet. Begge puljer skal søges inden 1. oktober hos den lokale enhed af Naturstyrelsen. I Nordsjælland sendes forslaget til Naturstyrelsen Nordsjælland:

Familieskovtur. Foto: Anne Johannisson

Forslagene skal ikke indsendes i et bestemt skema, men skal indeholde følgende oplysninger:

For puljen: Familieskovturen i fokus :
Beskrivelse af idéen, skønnet bruttoudgift, medfinansiering, evt. værdi af frivilligt arbejde og bevillingsønsket. Ansøgers navn, adresse og tilhørshold til evt. forening el.lign.

For puljen: Initiativer for børn og unge :
Beskrivelse af idéen, målgruppe, skønnet bruttoudgift, medfinansiering, evt. værdi af frivilligt arbejde, bevillingsønsket. Ansøgers navn, adresse og tilhørshold til evt. skole, børne/unge-institution, forening el.lign.

Udvælgelsen af projektønskerne vil ske efter følgende kriterier:

·         Projekter der falder inden for projektkategorien

·         Der foreligger lodsejeraccept

·         Der er lokalt engagement mv. til stede

·         En vis geografisk fordeling på landsplan

Målet og retningsliner for de to projektpuljer er beskrevet på følgende hjemmesider:

Naturoplevelser for børn og unge

Skovture for familier

Børn i skoven. Foto: Anne Johannisson