Nye muligheder for at søge penge til friluftsformål

17-08-2011

Madpakkested med udsigt. Foto: Kim Christensen

Har du en god ide, som kan forbedre din og andres glæde ved at færdes og opholde sig i naturen, så er der nu nye muligheder for at søge penge til at føre den ud i livet.

Naturstyrelsen har afsat 5,2 mio kr i årene 2011-13 til formålet

Den ene pulje, som er på 3,5 mio kr, kan søges til støtte til faciliteter såsom borde, bænke, mindre stier, mv. samt andre konkrete forbedringer af mulighederne for familieskovturen.

Den anden pulje, som er på 1,7 mio kr, går til en indsats for at styrke mulighederne for at børn og unge får gavn af den danske natur fx ved, at skoleklasser får bedre muligheder for at udnytte naturen i f.eks. idræt med løberuter, sundhedsspor og lign., at skolerne tilbydes en dag i naturen med henblik på at gøre undervisningen mere lokalt baseret i fx natur/teknik, at der skabes en stærkere opmærksomhed blandt lærere for mulighederne for undervisning i naturen, og at de mindre bogligt orienterede unge får nye muligheder for aktiviteter i naturen.

Der skal ikke anvendes skemaer for at fremkomme med forslag, men forslagene skal sendes til Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted eller mail: senest d. 1. oktober 2011.

Læs mere om de to ordninger her: