Ny cykelsti fra Istrupvej til Hvidbjerg Plantage

12-12-2011

Ny strækning er markeret med rød linie. Vil betyde, at de cyklende kan undgå Kystvejen Netop nu - midt i årets mørkeste måned - arbejdes der på endnu en etape af den cykelrute, som snart vil forbinde Nationalpark Thy fra nord til syd.

Etapen, som er 2,2 km lang, følger et skovspor fra Istrupvej i nord til Tuskærvej i Hvidbjerg Plantage i syd. Cykelstien får belægning af stenmel og langs stien anlægges et hovslag, sådan at ruten også bliver tilgængelig for ryttere. Udlægning af stenmel lader sig dog ikke gøre på denne årstid, så i første omgang gøres stien klar med stabilgrus, og senere følger den endelige overfladebelægning, formentlig i april 2012.

Arbejdet udføres af Sydthy Entreprenør- og Vikarservice, som var lavestbydende ved en indbudt licitation. Firmaet har erfaring med cykelstianlæg, idet de tidligere i år lavede den sydlige del af strækningen fra Klitmøller til Nr. Vorupør.

Den nye cykelsti er en del af projektet "Bedre adgang til Nationalpark Thy". Projektet udføres af Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune og støttes af Arbejdsmarkedets Feriefond og Nationalpark Thy

Den nye cykelsti-etape under anlæg. Foto: Kim Christensen