Troldænderne i Store Kattinge Sø ved Roskilde

12-12-2011

Mange tusinde troldænder holder hver dag hvil på Store Kattinge Sø ved Roskilde.

Naturstyrelsen Vestsjælland lægger hver efterår sø til mange tusinde dagrastende troldænder i Store Kattinge Sø ved Roskilde. Store Kattinge Sø er en af de vigtigste dagraste (hvilepladser) for disse små ænder. Der kan i gode år ligge over 10.000 troldænder alene i denne sø.

Troldanden er en af de små dykænder og kan med hannens karakteristiske top og sort hvide farver ikke forveksles med andre ænder. I dagtimerne hviler ænderne på søen, og hen mod aften trækker de typisk ud på fjorden, hvor de fouragerer på snegle og småmuslinger natten igennem, hvorefter de returnerer til søen i det første grå morgenlys.

Naturstyrelsen har opsat fugletårn, hvorfra søens uforstyrrede fugleliv kan betragtes. Fra P-pladsen er der kun ca 100m til fugletårnet.

En tur i Boserup Skov  kan også anbefales. Her er i vinterhalvåret gode muligheder for at opleve hvinænder. Hvinænderne afslører sig selv med den karakteristiske hvinene lyd fra vingerne, som har givet hvinanden sit navn. Lyden og hannens tydelige hvide kindplet er gode kendetegn.

Er du heldig, er der mulighed for at se vandstær og isfugl ved fisketrappen ved Kattinge Værk.

God tur.

Troldænder på Store Kattinge Sø. Foto: Kim Andersen
Troldænder raster på Store Kattinge Sø. Foto: Kim Andersen

Du kan læse mere om: