Andereder - sikring af æg og ællinger

25-02-2011

Andefuglene har det ikke altid lige nemt – deres unger og æg er ofte eftertragtede måltider for en række rovdyr. Derfor ser man i visse år at ændernes ynglesucces er meget begrænset.

Vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen Kronjylland viser hvorledes man kan forbedre ændernes mulighed for at få unger på benene ved at beskytte rederne.  Sandor har været i kontakt med Danmarks Jægerforbund og forsøgt at udbrede ideen til jægerne. Men også andre er interesserede i tips til hvordan man får ællinger i vandhullet. Danmarks Radio Østjylland har været på besøg og interviewet Sandor om hvad man nemt kan gøre for at forbedre vilkårene for ænderne.

Sandor ved at blive interviewet til DR.

Her viser Sandor den nemme fremstilling af en anderede med ganske få remedier.

Hvordan gør du?
Du behøver blot noget trådnet på ca. 2 * 1 meter og noget hø til at lave selve ”røret”. Røret rulles således at røret bliver 1 meter lang. Den første ”omgang” er uden hø og skal have en diameter på ca. 25-30 cm. Denne fæstnes med lidt ståltråd, hvorefter der lægges hø på trådnettet.

Herefter rulles den første ”omgang” videre frem til enden af trådnettet, der fæstnes. Herved er røret færdigt. Næste skridt er at fylde godt med hø i røret, så ænderne kan ligge mørkt og dermed godt skjult i reden og ruge. Det er en fordel at lade noget hø stikke ud, så redehullet bliver bedst muligt camoufleret.

Fordelen ved at konstruere den på denne måde er dels, at det er meget nemt, dels at flyvende prædatorer som krager og skader ikke vil gå ind i et mørkt rør. For at gøre andehuset sikkert mod f.eks. mink og rotter anbefaler jeg at anvende jernrør som ben. Andehuset placeres ca. en meter over vandet i kanten af sivene, så det faldet i med omgivelserne ”, forklarer vildtkonsulenten og tilføjer: ” Ænderne skal nok finde andehusene – det ligger instinktivt i dem. Andre fugle kan jo også finde husene og måske lande på dem, hvorfor det er vigtigt, at ståltråden er så kraftig, at en landende fugl – eksempelvis en hejre – ikke anretter skade på andehuset ”.

Ideen er hermed givet videre.