Udleje af jagten i Silkeborg Sønderskov

01-02-2011

Tilbud åbnes tirsdag d. 15/3-2011 kl. 13.00

Miljøministeriet, Naturstyrelsen – Søhøjlandet udbyder et jagtareal i Silkeborg Sønderskov på ca. 442 ha. Arealet består af såvel løv- som nåleskov samt åbne naturarealer og markjorder.

Jagten udlejes for en 5-årig periode, som efter gældende regler kan forlænges for yderligere en 5-årig periode, hvis parterne opnår enighed herom.

Tilbud åbnes tirsdag d. 15/3-2011 kl. 13.00.

Læs mere på: