Milepæle i Projekt Vorgod Å

02-02-2011

Milepælen er gennemførelsen af jordfordelingen.

Vådområdeprojektet er på ca. 42ha langs ca. 5km af Vorgod Å syd for Vildbjerg i Herning Kommune. I projektet genslynges ca. 1km af vandløbet, vandløbsbunden hæves flere steder, og drænvand fra oplandet ledes flere steder gennem engtørven, Projektets primære formål er at reducere kvælstofudledningen til Ringkøbing Fjord, genskabe tabte levesteder for dyr og planter samt udbygge de rekreative muligheder i området.

Læs mere i pressemeddelelse