Stigende interesse for anvendelse af natur i sundhedsarbejdet

10-02-2011

De positive erfaringer med at bruge naturen som ramme for sundhedsindsatser i kommunerne blev tydelig, da medarbejdere fra kommunernes sundhedsområder, naturvejledere og private sundhedsaktører fra hele landet mødtes på Avnø Naturcenter, indbudt af Vordingborg Kommunes Sundhedssekretariat og Naturvejlederordningens Sundhedsnetværk.

Susanne Rosenild, Naturstyrelsens naturvejleder, som gennemfører naturaktiviteter for Vordingborg Kommunes Sundhedssekretariat, fortæller:

  • Både forskning og praktisk erfaring viser, at naturen kan have en positiv virkning på vores fysiske og mentale helbred. Netop denne viden er baggrund for de aktiviteter, som blev præsenteret en kold januardag på Avnø. Vordingborg Kommunes Sundhedssekretariat gav deltagerne mulighed for blandt andet at afprøve et rygestopkursus i naturen, en naturtur for stressramte og idræt i uderummet. Der blev også introduceret til, hvordan skolens udearealer kan anvendes som aktive åndehuller for overvægtige børn.

Motionsvejleder Uffe Sloth, Vordingborg Kommunes Sundhedssekretariat sætter gang i deltagerne i Avnøs natur - fotograf Kari Hald

Motionsvejleder Uffe Sloth, Vordingborg Kommunes Sundhedssekretariat sætter gang i deltagerne i Avnøs natur - fotograf Kari Hald

Sundhedschef Dorrit Guttman blev på dagen spurgt om, hvordan kommunen er nået så langt med at bruge naturen i sundhedsarbejdet:

  • Vi har gennem flere år opnået positive erfaringer med at bruge naturen som ramme for borgeraktiviteter. Det skyldes flere ting. Naturen er tilgængelig for alle, den er gratis at bruge og man mødes uformelt på tværs af økonomisk og social status, fortæller sundhedschefen og fortsætter
  • Vi har i flere år haft et inspirerende samarbejde med Naturstyrelsen, som sikrer den nødvendige ekspertise i aktiviteterne, og vi har fået gode tilbagemeldinger fra mange borgere, som har haft glæde af vores tilbud.

Nyt kommunenetværk for sundhedsaktiviteter i naturen

I forlængelse af mødet på Avnø er der etableret et nationalt netværk for kommunale medarbejdere og samarbejdspartnere, som bruger naturen i sundhedsarbejdet.

  • Kommuner fra Lolland til Jammerbugt i Nordjylland var repræsenteret på dagen, og interessen for at sikre videndeling kommunerne i mellem var stor. Erfaringsudvekslingen fortsætter derfor  senere i 2011, hvor det sandsynligvis bliver Rebild Kommune, som viser hvordan der arbejdes med sundhedsfremme i den nordjyske natur. Netværket kan forhåbentligt gøre gode initiativer endnu bedre, fastslår Naturvejlederordningens sundhedskoordinator Eva Skytte.

FAKTA

Netværksdagen blev afholdt d. 25. januar på Avnø Naturcenter.