Licitation vedr. anlæg af cykelsti syd for Klitmøller

23-02-2011

Licitation

Naturstyrelsen Thy udbyder herved i offentlig licitation anlægsarbejdet vedr.:
Dobbeltrettet cykelsti, Trøjborgvej – Skjærbakken, Nationalpark Thy

OMFANG:
Arbejdet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti med hovslag fra Trøjborgvej til Skjærbakken langs Kystvejens vestlige side. Det udbudte arbejde indeholder følgende hovedmængder:

ca. 1.000 m3Modellering af sand indenfor området
ca. 2.300 m3Tilkørsel af sand fra Nr. Vorupør
ca. 1.500 m3Stabilt grus
ca. 500 lbm Drænledning ø 128 mm
ca. 1.000 m2Asfalt, 135 kg/m2 GAB I

UDBUDSFORM:
Arbejdet udbydes jfr. lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægsbranchen, lov nr. 450 af 7. juni 2001. Arbejdet udbydes med tildelingskriteriet laveste bud.

TIDSFRIST:
Arbejdet forventes udført i perioden 04.04.2011 – 09.06.2011.

BYGHERRE:
Naturstyrelsen Thy
Søholt
Søholtvej 6, Vester Vandet
7700 Thisted

PROJEKT OG TILSYN:
Thisted Kommune
Drifts- og Anlægsafdelingen
Kirkevej 9
7760 Hurup

UDBUDSMATERIALE:
Udbudsmaterialet udleveres på CD-rom fra onsdag den 23.02.2011 ved henvendelse pr. mail til:
I mailen skal følgende oplysninger om virksomheden tydeligt fremgå:
·Navn
·Adresse
·Kontaktperson
·Telefonnummer
·E-mail (hvortil eventuelle rettelsesblade sendes)

Der vil ikke blive tilsendt materiale til underentreprenører og leverandører.

LICITATION:
Tilbud mærket ”Dobbeltrettet cykelsti, Trøjborgvej - Skjærbakken” indleveres til Naturstyrelsen Thy, Søholt, Søholtvej 6, Vester Vandet, 7700 Thisted senest t orsdag d. 17. marts 2011, kl. 11.00
på hvilket tidspunkt tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende der måtte være til stede.

OVERDRAGELSE AF ARBEJDET:
Arbejdet forventes at kunne overdrages i uge 12, 2011 under forudsætning af myndighedens godkendelse af licitationsresultat