Klaus Waage fratræder som skovrider

20-01-2011

Skovrider og kammerherre Klaus Waage, som nu er fyldt 70 år, fratræder efter næsten 44 år i statsskovene, heraf 31 år som skovrider – og 18 år som Kongelig Jægermester. Han har været engageret i en række faglige organisationer og foreninger, bl.a. som formand for Statsskovriderforeningen, Danske Forstkandidaters Forening og Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner og som bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforenings tekniske udvalg og Dyrehavsbakken.


Waage i en af sine vante roller, som underfundig taler med bid, humor og gerne et citat fra Piet Hein.

Klaus Waage har formået at sætte sig nogle langtidsholdbare spor i naturen tæt på København. Dels har han formået at bevare Dyrehaven med det særpræg der knytter sig til de gamle krogede egetræer, de åbne sletter og hjortenes dramatiske liv. Mere end 6 millioner mennesker besøger hvert år de gamle kongelige jagtskove og nyder historiens vingesus under trækronerne. Dels har han bidraget væsentligt til at give københavnerne et fantastisk naturområde på Vestamager. Det gamle skydeterræn fremtræder i dag, som et attraktivt landskab for både fugle og mennesker. Det er i høj grad også Klaus Waages fortjeneste, at Naturcenter Vestamager har set dagens lys. Stedet er blevet et kolossalt trækplaster og med tiden vil det medvirke til at fremmes områdets brug.


Jagt har været en stor del af Klaus Waages liv, her en parole med den faste kommentar "selv rene forbiskud vil blive eftersøgt".

Klaus Waage har også ydet en stor indsats for at fremme danskernes og i særdeleshed københavnernes brug af den omliggende natur. Han har gennem sit virke og fremsynethed været med til at skabe grobund for de mange naturvejledere i København. I hans tid er der blevet etableret ikke mindre end tre Naturskoler på Naturstyrelsen, Hovedstaden.

.

Medarbejderne på Enheden kommer til at savne Waages aldrig svigtende humør, store viden og altid brugbare råd.