A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal giver fem mio. kr. i tilskud til naturprojekt

13-01-2011

Økonomien i projektet om genskabelsen af Nygård sø og rekonstruktionen af pælebroen ud til middelalderborgen Næsholm Voldsted er nu faldet på plads. Senest har A. P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ydet et bidrag på 5,1 mio. kr.

Økonomien i projektet om genskabelsen af Nygård sø og rekonstruktionen af pælebroen ud til middelalderborgen Næsholm Voldsted er nu faldet på plads. Senest har A. P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ydet et bidrag på 5,1 mio. kr.

Så nu kan Naturstyrelsen, som står for selve den praktiske gennemførelse af projektet, sætte fuld damp på projektet, som forventes at være færdigt i sommeren 2012.

Tidligere har Nordea-fonden bidraget med 3,5 mio. kr., mens Odsherred Kommune Udvikling Nord­vest­sjælland har bidraget med henholdsvis med 3,0 mio. kr. og 720.000 kr.

Lige nu ligger den gamle ruin af middelalderborgen Næsholm Voldsted mutters alene i bunden af en udtørret sø, som består af græsmarker med krat. Men fremover vil den gamle borg, der ligger ca. to km. fra Nykøbing Sjælland by, atter være centrum i et funklende naturområde. Som et led i et nyt projekt skal den nu udtørrede sø, Nygård Sø, nemlig genskabes. Dermed vil borgen igen komme til at ligge på en ø omkranset af vand – sådan som den var i middelalderen.

Søen kommer til at fylde godt 16 hektar, hvilket rundt regnet svarer til 35 fodboldbaner. I forbindelse med projektet bygges der en ca. 80 meter lang egetræsbro, der fører henover søen til selve ruinen. Der bliver også lavet en gangsti rundt om søen, der forventes at få et rigt fugleliv.

Nu iværksættes detailprojektering af broen og skovning af egetræ til den, for den skal naturligvis opføres af træ fra skovene i Odsherred, og til foråret gennemføres de arkæologiske forundersøgelser i området.

Foto: John Olsen Foto: John Olsen