Naturcenter i St. Hareskov droppes

17-01-2011

Naturstyrelsen har i 2010 undersøgt mulighederne for at etablere et nyt naturcenter i Store Hareskov ved Hareskoven Station.

Undersøgelserne har vist, at der er stor interesse for projektet; men desværre også at der ikke er nok økonomiske midler til driften. Det er derfor Naturstyrelsens konklusion, at planerne for etablering af centret stoppes og lægges i "skuffen".

Under drøftelserne med de mulige samarbejdspartnere har Naturstyrelsen modtaget mange forslag til nye aktiviteter, og der er lagt kimen til nye samarbejdsmuligheder. En del af disse kan realiseres uden et nyt center, og det vil vi arbejde videre med i de kommende år.