Plant for vildtet - ordinær ordning

24-01-2011

Så er der igen mulighed for at søge om tilskud til vildtplanter via tilskudsordningen "Plant for Vildtet". Se mere om denne ordning , hvorfra der kan ydes tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

Der vil dog i foråret 2011 være begrænsede midler til rådighed i ordningen. Det skyldes at ansøgerne, som det ikke var muligt at levere planter til i efteråret 2010, fik tilbuddet om at overføre deres ansøgning til foråret 2011. Derfor kan det eventuelt blive nødvendigt at fastlægge en grænse for, hvor mange planter der gives tilskud til pr. ansøger, for at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Hvorvidt det bliver nødvendigt kan først oplyses, når alle ansøgninger er indkommet og det endelig antal søgte planter kendes.

Se også om mulighederne for tilskud til vildtplanter for hasselmus og birkemus .