Radaren i Gribskov er lukket

19-01-2011

Radarhoved Multebjerg blev lukket af Forsvaret ved en ceremoni 18. januar 2011. Men det er endnu uafklaret, hvad der skal ske med området omkring Gribskovs højeste punkt.

Radaren på Multebjerg

På den højeste bakke i Gribskov, Multebjerg, som ligger 89 meter over havet, står der et 30 meter højt betontårn med en stor radarantenne på toppen. I nærheden står tre lige så høje gittermaster, også med antenner på. Tilsammen udgør de, hvad Flyvevåbnet kalder ”Radarhoved Multebjerg”, men tiden er ved at rinde ud for den snart 60 år gamle observationspost, der indtil januar i år var arbejdsplads for 26 ansatte i forsvaret. I det seneste forsvarsforlig blev det vedtaget, at Danmark fremover skal satse på mobile radarstationer, der kan pakkes ned og sættes op igen, hvor der er brug for dem, med under en dags varsel.

Forhistorien til radarstationen på Multebjerg begyndte kort efter slutningen af 2. Verdenskrig, hvor der blev oprettet en kyst- og luftradarkommission. Tre år senere skiftede kommissionen navn til Krigsministeriets og Marineministeriets radarkommission af 1949, og fra England indkøbte man fem radarer, der skulle bruges til at uddanne personale og skaffe erfaringer, før man udbyggede et mere omfattende system.

I oktober 1950 blev det danske flyvevåben oprettet ved en sammenlægning af hærens og søværnets flyvetjeneste, og Flyvevåbnet overtog radarkommissionens opgaver. Ifølge NATO-samarbejdet, som Danmark havde tilsluttet sig i april 1949, var det danske forsvar forpligtet til bl.a. at udføre overvågning af luftrummet, og med økonomisk bistand fra USA blev der i løbet af 50’erne oprettet radarstationer flere steder i landet. Et af disse steder var altså Multebjerg, hvor man begyndte byggeriet i januar 1954.

I juni 1960 blev der mellem Forsvarets Bygningstjeneste og Direktoratet for Statsskovbruget indgået en aftale om afgiften for brugen af området. Aftalen kan opsiges af Forsvaret med et halvt års varsel, men i skrivende stund – januar 2011 - vides det ikke, hvor længe militæret vil beholde rådigheden over området. Det 24 ton tunge radarhoved skal skal dog ikke længere holde øje med luftrummet over Danmark. Det udsendte sit sidste bip i december 2010, og 18. januar 2011 blev radarstationen formelt lukket med taler og ceremoni. Det nuværende forsvarsforlig udløber i 2014, så måske bliver radarstationen på Multebjerg endelig rømmet til den tid.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at radartårnet bliver revet ned. Aftalen med Forsvaret er nu overgået til Naturstyrelsen Nordsjælland, og ifølge aftalen skal Forsvaret – hvis aftalen opsiges – rive alting ned og ”gøre rent” efter sig på det fem hektar store indhegnede militærområde. Dette vil ikke blive billigt, og derfor kan man fra Forsvarets side vælge at opretholde aftalen, da den ikke umiddelbart er opsigelig fra Naturstyrelsens side.

På sigt kunne man forestille sig, at det høje betontårn på Multebjerg en dag kunne blive et udsigtstårn for skovens publikum. Men det er – indtil videre – ren ønsketænkning.