Lyngen har det mange steder bedre end forventet

25-07-2011

I 2010 blev lynghederne på Naturstyrelsen Midtjyllands arealer atter hærget af lyngens bladbille.

I foråret 2011 så de fleste lyngarealer trøstesløse ud, lyngbuskene stod tilsyneladende tørre og livløse – Man frygtede at et tørt forår ville gøre det endeligt af med en stor del af lyngplanterne.

Sådan gik det heldigvis ikke. Vi har haft et varmt og vådt forår og i masser af tilfælde har det betydet endnu en chance til lyngen. Planter der ikke var helt døde har sat nye livskraftige skud og på andre arealer ser man nye lyngplanter skyde frem, enten fra de gamle rødder eller fra frø. På de arealer Naturstyrelsen, Midtjylland fik afbrændt, som led i den løbende pleje i 2010, spirer lyngen som forventet lystigt.

Lige nu ser det lovende ud – med nedbør og varme i juli er udsigterne til lynghonning gode !!

Biavlerne er begyndt at røre på sig, der indgås aftaler og de første bistader er ved at blive kørt på lyng.

Desværre må man forvente nye angreb af lyngbiller i løbet af ganske få år.

Vores lyngheder bærer præg af at være gamle – nok har man plejet lyngen efter bedste evne med afbrænding og afslåning; men lyngtørven (ophobet organisk materiale under planterne) bliver tykkere og tykkere. Tørven betyder at lyngen mister konkurrence evne til græs og træer og lyngbillerne får optimale opformeringsbetingelser.

I den situation ville den gamle hedebonde have frydet sig, tiden var inde til en forårsafbrænding efterfulgt af en skrælpløjning og en afgrøde havre eller rug, måske var der endda opsparet nok næring til endnu et års landbrugsafgrøde, før lyngen atter skulle overtage arealet og samle næring i omkring 50 år.

Lynghederne trænger med andre ord voldsomt til ”pleje” og hjælpen er på vej !

Naturstyrelsen er med i et større hedeplejeprojekt , blandt andet med støtte fra EU. I de kommende år forventer man at sætte ind med flere plejeforanstaltninger. Inden der kan gives grønt lys kræves der dog tilladelser og dispensationer fra flere hold – der skal tages mange hensyn og mange experter skal høres: zoologer, ornitologer, botanikere, arkæologer, fortidsmindeforvaltere ….

Naturstyrelsen Midtjylland forventer at kunne komme i gang med de mere probate hedepleje foranstaltninger efter dette års lyngblomstring, og dermed være med til at sikre de kommende generationer også kan opleve duften af lynghonning.