Tissingvig - nu opstår den største sø på Mors

08-07-2011

Nu starter anlægsarbejdet, som skal omskabe den udtørrede fjordarm Tissingvig til den største sø på Mors

Her ligger snart Morsø´s største sø. Foto: Kim Christensen

Det er absolut sidste chance for at gå en tur på bunden af Tissingvig - op til 3 m under Limfjordens vandspejl, for nu starter anlægsarbejdet, som skal omskabe den udtørrede fjordvig til en sø på 86 ha - den største på Mors.

Arbejdets første fase vil være at etablere vandresti, P-pladser og en kunstig fugleholm. Sidste fase bliver at fjerne diget langs landkanalen og pumpestationerne. Arbejdet forventes afsluttet 31. oktober 2011.

Baggrund
Tissingvig var tidligere en del af Limfjorden, men blev tørlagt i 1870’erne og har siden været udnyttet landbrugsmæssigt

Miljøministeriet, Naturstyrelsen Thy erhvervede i 2008 arealerne i pumpelaget med det formål at etablere et nyt vådområde. Hensigten med naturprojektet er, at området skal omdannes til en ferskvandssø.

Det overordnede formål hermed er at reducere tilførslen af næringssalte til Limfjorden i overensstemmelse med Vandmiljøplan II.

Formålet er desuden at skabe et naturområde med gode livsbetingelser for planter, dyr, fugle og fisk og med gode muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.

Projektet finansieres af en pulje under Særlig Vand- og Naturindsats (Miljømilliarden).

Projekteringen er sket med hjælp fra Grontmij A/S. Projektet har været igennem myndighedsbehandling og anlægsarbejdet har været i offentligt udbud.

Naturstyrelsen Thy har skrevet kontrakt med vinderen af udbuddet, som var HedeDanmark A/S.

HedeDanmark A/S benytter lokale underentreprenører til at udføre opgaven, nemlig Fredsø Maskinstation og Tæbring Tømrer og Snedker.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos klitplantør Henrik Schjødt Kristensen, tlf. 9797 7088 eller 2222 1620