Vågehval i Vejlby - OPDATERET

06-07-2011

Hvalstranding i sommervarmen.

Opdatering 8. juli 2011
Da der har været stor interesse for at se den strandede vågehval, får dyret lov til at blive liggende på stranden week-enden over. Hvalen vil blive afhentet først i uge 28.

Historien fra 6. juli 2011
Mandag eftermiddag indløb der en besked fra en tysk strandgæst: "der ligger en strandet hval på Vestkysten ud for Ferring Sø".

Og ganske rigtigt - senere kunne vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, Naturstyrelsen konstatere at der var tale om en mindre vågehval.

Hvalen er slet ikke i samme kaliber som den kaskelothval der strandede ved Bovbjerg i april 2011, men det er alligevel altid en oplevelse at komme tæt på en af havets kæmper - og selvom den ikke er så stor.

Her kan du læse om kaskelothvalen

Vågehvalen er den almindeligste bardehval i danske farvande. Der strander, i gennemsnit, et par stykker hvert år, men ofte er de i stærk opløsning og kan ligne en uformelig klump uden hoved og hale.

Hvalen er intakt bortset fra at barderne mangler. Barderne er den si der skiller småfisk og krebsdyr fra vandet, under hvalens fødesøgning. Dyret måler 5,10 meter og vægten skønnes til mellem 1½ og 2 tons. En voksen vågehval kan blive op til 10 m lang og veje 10 tons. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjeg har opmålt dyret, og køsbestemt det til en hun.

Naturstyrelsen lader hvalen ligge på stranden til sidst på ugen, hvorefter den bliver bjerget. Så har strandgæster en mulighed for at opleve en hval på tæt hold - og der er mulighed for at få stimuleret flere sanser!

Vågehvalen vil senere blive afhentet af Zooligisk Museum.

Yderligere oplysninger ved vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, tlf: 20 31 11 80.

Hvor kan jeg finde hvalen?
Hvalen ligger på Vestkysten ved Vejlby/Ferring Sø mellem Bovbjerg og Harboøre. Man kan parkere på p-pladsen for enden af vejen Vejlby Klit (7673 Harboøre). Her følger man sti C 192 til stranden og ca. 7-800 meter mod syd (til venstre når man kigger ud over havet) ligger hvalen mellem to stenhøfder.

Foto: Jens Henrik Jakobsen
Dette er synet der møder en når man nærmer sig hvalen.

Foto: Jens Henrik Jakobsen
Den hvide plet på oversiden af luffenm er et godt kendetegn for vågehval.

Foto: Jens Henrik Jakobsen
Vågehvalen set forfra fra undersiden. Bemærk de langsgående bugfurer.

Foto: Jens Henrik Jakobsen
Nærbilled af bugfurerne, der gør bardehvaler i stand til at "gabe højt" under fødesøgning.