Miljøministeren åbner Vildtvenlig landbrugsdrift- og Christianshøjprojektet

15-06-2011

Miljøministeren åbner torsdag to vidt forskellige projekter - læs mere her om begge arrangemneter og kom og vær med!


Vildtvenlig landbrugsdrift - Foto: NST Bornholm

Miljøministeren åbner vildtvenligt landbrugs-areal ved Hammerholm
Nutidens store landbrugsarealer drives så effektivt, at de små vilde hjørner forsvinder. Dermed forsvinder også en del af levestederne for så kendte arter som agerhøne, hare, fasan, lærke, vibe m.fl. Spørgsmålet er, kan vi tage hensyn til den vilde natur i den effektive landbrugsdrift uden at gå på kompromis med økonomi og effektivitet?

Den udfordring tager Miljøministeriet op sammen med Bornholms Landbrug, Dansk Jæger-forbund og Danmarks Naturfredningsforening. På Miljøministeriets arealer ved Hammers-holm, vil parterne sammen udvikle og demonstrere i praksis, hvordan man kan tage hensyn til den vilde natur i den moderne landbrugsdrift.

Kom og vær med til åbningen af projektet og hør om planerne sammen med miljøministeren. Der er efterfølgende markvandring med fagfolk og lejlighed til at diskutere.

Tid og sted:
Torsdag d. 16. juni 2011 kl. 11:15. Mødested er Markvejen 55, Allinge. Link

Yderligere oplysninger:
Skovrider Søren Friese, mobil 30 94 62 37, e-mail
Vildtkonsulent Tommy Hansen, mobil 21 73 86 14 , e-mail

Christianshøjkroen - Foto: NST Bornholm
Miljøministeren åbner Christianshøj
Efter at have stået tom i længere tid, genåbner den gamle Christianshøj-kro i Almindingen. Kroen vil i fremtiden være rammen om 10 arbejdspladser for psykisk udviklingshæmmede på Bornholm. De udviklingshæmmede bliver ansat som skovhjælpere og skal arbejde med lettere park- og skovarbejde, drift af en natur- og sundhedscafé, samt bistand til diverse folkelige arrangementer med natur og sundhed i centrum.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Miljøministeriet, Regionskommunen og Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV) på Bornholm. Miljøministeriet bidrager med arealer, bygninger og daglig drift, Regionskommunen har det pædagogiske ansvar og finansierer ordningen, mens LEV bidrager med know-how og et årligt tilskud på 100.000 kr. Det er blandt andet en særbevilling fra socialudvalget som har gjort projektet muligt.

Tid og sted:
Tordsdag  d. 16. juni 2011 kl. 16:30, Mødested er Christianshøjkroen, Segenvej 48, 3720 Åkirkeby.

Der vil være tale af Miljøministeren, guidet tur med Svend-Erik Nielsen, som er opvokset på hotel Jomfrubjerget, bål og pandekager samt musik ved Ølle Bølle Band (se program på www.naturstyrelsen.dk/bornholm )

Yderligere oplysninger:
Skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm, m: 3094 6237, e:
Projektleder Lars Holmsted, Naturstyrelsen Bornholm, m: 2023 9252, e: