Mårhunden går en svær tid i møde

28-06-2011

- Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund er enige om at optrappe indsatsen mod det invasive rovdyr

En samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund betyder, at jægerne honoreres for deres indsats og uddannelse af et frivilligt mårhunde reguleringskorps, som skal indgå i indsatsen i bekæmpelse af mårhunden .

I løbet af kort tid starter Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund et fælles beredskab, der skal sørge for, at der bliver fulgt op på troværdige tips fra hele landet om mårhunde, hvad enten de er observeret, skudt, påkørt i trafikken eller fanget levende.

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund er enige om, at

  • mårhunde, der fanges levende i f.eks. fælder, skal steriliseres og sættes ud igen som såkaldte Judasdyr, der med den nyeste gps-teknologi leder frem til fund af nye artsfæller.
  • Mårhunde, der bliver skudt eller trafikdræbt , skal indsamles og sendes til undersøgelse hos DTU-Veterinærinstituttet, for at følge sundhedstilstanden og bl.a. se om de er bærer af den farlige dværgbændelorm.
  • Observerede mårhunde kan indrapporteres af alle, og en lille gruppe af særlige mårhundeeksperter fra Naturstyrelsen og Jægerforbundet vil i fællesskab vurdere, om – og i givet fald – hvordan der skal følges op i form af f.eks. opstilling af vildtkameraer og fælder.

-I alle tre situationer kommer Danmarks Jægerforbunds medlemmer til at spille en vigtig rolle i den praktiske opfølgning, siger Vicedirektør, Peter Ilsøe fra Naturstyrelsen og glæder sig over samarbejdet, som skal sikre opfyldelse af indsatsplanens mål.
-Indsatsen mod mårhunden er vigtig, og vi vil aldrig kunne nå målet uden en massiv opbakning fra jægere, lodsejere og andre naturinteresserede i Danmark, siger han.

Formanden for Danmarks Jægerforbund,Ole Roed Jakobsen siger:

  • Jeg er glad for aftalen, som cementerer vigtigheden af, at myndigheder samarbejder med private aktører om løsning af større samfundsmæssige opgaver. Jægerne er vigtige naturforvaltere og deres lokalkendskab og viden om naturen er guld værd, hvis vi skal udrydde mårhunden i den danske natur i løbet af blot 3-4 år, siger han.

Hvis man ser en mårhund, er det vigtigt, at man straks kontakter enten:
- Danmarks Jægerforbund,Carsten Riis Olesen på tlf. 22 89 61 37
- Naturstyrelsen på tlf. 72 54 30 00.

Fakta: Indtil videre er 6 steriliserede mårhunde på fri fod i naturen med gps-udstyr, der skal lede Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforund til flere fund af mårhunde. Der er opsat fælder og vildtkameraer som led i bekæmpelsen af det invasive rovdyr. Efter alt at dømme befinder mårhunde sig hovedsageligt i det vestlige Jylland, mens der på Sjælland og Fyn har været få observationer, hvoraf det ikke kan udelukkes, at der er tale om mårhund. En observation i Bagsværd har dog ikke kunnet bekræftes ved hjælp af en dna-analyse, men det kan ifølge Naturstyrelsen muligvis tilskrives, at prøvematerialet ikke var godt nok til at drage en entydig konklusion.