Miljøministeren åbner Christianshøj

09-06-2011

Christianshøj starter nu på et nyt kapitel i sin årelange historie

Efter at have stået tom i længere tid, genåbner den gamle Christianshøj-kro i Almindingen.

Kroen vil i fremtiden være rammen om 10 arbejdspladser for psykisk udviklingshæmmede på Bornholm. De udviklingshæmmede bliver ansat som skovhjælpere og skal arbejde med lettere park- og skovarbejde, drift af en natur- og sundhedscafé, samt bistand til diverse folkelige arrangementer med natur og sundhed i centrum.

Christianshøjkroen - Foto: NST Bornholm

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Miljøministeriet, Regionskommunen og Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV) på Bornholm. Miljøministeriet bidrager med arealer, bygninger og daglig drift, Regionskommunen har det pædagogiske ansvar og finansierer ordningen, mens LEV bidrager med know-how og et årligt tilskud på 100.000 kr. Det er blandt andet en særbevilling fra socialudvalget som har gjort projektet muligt.

Miljøministeren åbner Christianshøj d. 16. juni kl. 16:30, Segenvej 48, 3720 Åkirkeby.

Der vil være tale af Miljøministeren, guidet tur med Svend-Erik Nielsen, som er opvokset på hotel Jomfrubjerget, bål og pandekager forestået af vore Skovhjælpere, samt levende musik fra SACS Kulturhuset
Yderligere oplysninger:

Skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm tlf. 3094 6237E-mail
Projektleder Lars Holmsted, Naturstyrelsen Bornholm tlf.  2023 9252 E-mail