Hornbæk Enge

22-06-2011

Etableringen af de nye vådområder ved Hornbæk Enge i Gudenådalen er nu i sidste fase.

Peder Kirk Iversen, NST Kronjylland fortæller begejstret: "Vi har lavet diger af mere end 130.000 kubikmeter jord. Digehøjden er 2,30 meter over havet, der er afsluttet med et lag muld og der er udsået græs. Øverst på digerne er etableret stier for gående og cyklende, så områdets storslåede natur kan opleves på helt nær hånd".

Tunnelrør - Hornbæk Enge

De mange rør forbinder enge og Gudenåen

Man er således ved at kunne se enden på det store anlægs-arbejde.
Hornbæk Enge ejes af Aage V. Jensens Naturfond, som fremover vil stå for plejen af arealerne med græssende kreaturer.
Randers Kommune vil vedligeholde stisystemet på digerne og langs åen.
Projektet bidrager herefter til endnu renere vand i Gudenåen og borgerne tilbydes rige muligheder for motion og naturoplevelser i bynært naturområde.

Læs mere om Gudenåprojektet!