Statslig skovrejsning i Thy

23-06-2011

10 år gammel skovrejsning på landbrugsjord. Foto: Kim Christensen

Som en udløber af etableringen af Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Klitplantage har den politiske forligskreds bag loven om testcentret besluttet, at der skal rejses ny skov som kompensation for de skovarealer, der ryddes. Aftalen fastslår, at for hver ha skov der ryddes, skal der genplantes1,6 ha.

I forbindelse med anlæg af testcentret er der behov for ar rydde266 hektar skov. Der skal derfor tilplantes 419 ha efter følgende model:

100 ha statslig, bynær skov i Thisted kommune
46 ha statslig skovrejsning over hele landet med særligt henblik på drikkevandsbeskyttelse
273 ha privat skovrejsning fordelt over hele landet.

De ny skove ønskes rejst i de skovrejsningsområder, som Thisted kommune har udpeget i kommuneplanen.
Naturstyrelsen og Thisted Kommune har drøftet, hvor de nye skove kan plantes, så de både giver rekreative tilbud til borgerne og samtidig beskyttelse af drikkevand. Thisted Byråd har på et møde vedtaget nedenstående prioriteringsplan:

Prioritet

Hensyn

Foreslået lokalitet

1

Bynært, tæt ved testcenter

Østerild, Frøstrup og Hillerslev (Hillerslev også grundvandsbeskyttelse)

2

Bynært i forhold til stor befolkningskoncentration i Thisted Kommune

Thisted Øst, Skinnerup/Bavn (også grundvandsbeskyttelse), Sennels

3

Bynært i forhold til landsbysamfund i Midtthy

Sjørring, Snedsted (også grundvandsbeskyttelse), Sundby

4

Grundvandsbeskyttelse

Vang, Baun og andre skovrejsningsområder i kommunen.

I samarbejde med Landbo Thy, Thisted Kommune og Thisted Vand, ønsker Naturstyrelsen nu at erhverve jord til skovrejsning i de udpegede skovrejsningsområder. Der er tale om en frivillig proces, hvor hver enkelt lodsejer er frit stillet med hensyn til, om man ønsker at sælge jord til skovrejsningsformål.

Naturstyrelsen er i første omgang interesseret i erhvervelse i prioritetsområderne 1 og 2. Se ovenstående skema samt Kort (pdf)

Naturstyrelsen indbyder til informationsmøde for de lodsejere, der ejer jord i de udpegede skovrejsningsområder, prioritet 1 og 2. Mødet afholdes:

Mandag den 27. juni kl. 19:30 på Østerild Kro

 

Her vil der blive redegjort for baggrund og formål med skovrejsningen, præsenteret mere detaljerede kort over områderne og blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Ønskes yderligere oplysninger, kontakt venligst Naturstyrelsen Thy på tlf. 72 54 30 00