Leerne dansede over engen ved Brødsgård

27-06-2011

Opstarten på et nyt høslætlaug på en af Naturstyrelsens enge langs Vester Nebel Å tæt ved Brødsgård blev en stor succes, da der var budt til slåning med le søndag den 26. juni. Dagen bød både på arbejde og fornøjelse. For de yngre deltagere var der gang i bål og gamle lege og gennem hele dagen blev duften af nyslået græs krydret med duften fra to spidstegte rådyr, der var belønningen når arbejdsdagen var slut.

Ialt besøgte omkring 120 interesserede engen i løbet af dagen - og det vurderes, at omkring halvdelen var aktive med høbjærgningen - enten med le, rive eller fork. Engen emmede dagen igennem af liv omkring høstarbejdet - både børn og voksne, unge såvel som gamle havde taget udfordringen op - og skulle enten have pudset fordums håndværk lidt af eller måske prøve at slå med le for første gang i sit liv.

Til at styre selve le slåningen var der hjælp fra en af landets store kapaciteter på det felt - Niels "Åmand" Johansen fra firmaet Legrej.

Formålet med høslæt-dagen var at få startet et Høslætlaug af interesserede, der også i årene fremover ville bidrage til at pleje en lille del af en svunden natur - den gamle blomstereng. Efter søndagen havde 17 personer meldt sig foruden et antal personer fra kommune, Naturstyrelse og Landbomuseet. Så fremover håber vi at kunne gøre sådan en høstdag til en tradition, hvor man får mulighed for at opleve den helt fantastiske stemning, der tidligere har udfoldet sig på landet, når høet skulle bjærges.

Stemningsbilleder:

Indledende instruktion

Så slås der med le i "tog" Leerne blev hyppigt hvæsset

Høet rive sammen og sættes på ryttere

Høet gav anledning til leg Selv børnene arbejdede med høet

En gammel fingerklipper slå græsset på en del af engen

En anden del af engen blev høstet med en traktortrukket slagleklipper

Børn i gang omkring bålpladsen

Rådyrene over bålet er klar til den afsluttende høstfest