Flot afslutning på Vejle Ådalprojektet

27-06-2011

Lørdag den 25. juni blev den nye åstrækning ved Tørskind indviet. Her er 2,5 km af Vejle Å blevet genslynget og har givet nyt liv til åen og samtidig også skabt nye oplevelsesmuligheder i ådalslandskabet. Sammen med projektet er også anlagt nye stier bl.a. med mulighed for at krydse Vejle Å via en ny bro - "Sørens Bro" - der er navngivet efter Søren Andersen, der gennem næsten 25 år har stået bag naturvejledningen på Søballegård.

Lørdagens indvielse var samtidig en markering af, at det samlede Vejle Ådalprojekt nu også er færdig. Det er blevet til forbedring af naturen mange steder rundt i ådalen og de rekreative muligheder har også fået et væsentligt løft.

I overværelse af omkring 200 interesserede talte  viceborgmester Leif Skov fra Vejle Kommune, skovrider Henrik Vinther fra Naturstyrelsen Trekantsområdet og formand for Vejle Sportsfiskerforening Ander Christian Rasmussen ved den officielle indvielse. En del af de fremmødte deltog senere på dagen i ture med naturvejledere rundt i den flotte ådal.

Stemningsbilleder fra indvielsen: