Vildtvenlig landbrugsdrift

09-06-2011

Nutidens store landbrugsarealer drives så effektivt, at de små vilde hjørner forsvinder. Men det kand er gøres noget ved....

I forbindelse med det store folkemøde på Bornholm i dagene 15. – 18. juni åbner miljøministeren et areal med vildtvenlig landbrugsdrift.

Nutidens store landbrugsarealer drives så effektivt, at de små vilde hjørner forsvinder. Dermed forsvinder også en del af levestederne for så kendte arter som agerhøne, hare, fasan, lærke, vibe m.fl.  Det er alle arter som er afhængige af menneskets dyrkning af det åbne land, men samtidig er det arter man ikke kan oprette reservater for, idet deres biotop er overalt i blandt os og på vores nåde.

Mange gode kræfter har fundet frem til de metoder, der skal til for at skabe bedre levevilkår for vildtet i det åben land, men spørgsmålet er, kan vi tage hensyn til den vilde natur i den effektive landbrugsdrift uden at gå på kompromis med økonomi og effektivitet?

Vildtvenlig landbrugsdrift - Foto: Naturstyrelsen Bornholm

Den udfordring tager Miljøministeriet op sammen med Bornholms Landbrug, Dansk Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. På Miljøministeriets arealer ved Hammersholm, vil parterne sammen udvikle og demonstrere i praksis, hvordan man kan tage hensyn til den vilde natur i den moderne landbrugsdrift. Resultaterne skal fremover formidles via en hjemmeside, som også kan blive debatforum for området.

Demonstrationsområdet ligger i tilknytning til Hammershus, som årligt har 600.000 besøgende, så forhåbentlig vil en del med interesse for natur, jagt og jordbrug lægge vejen forbi og finde inspiration.