Gulddysse Skov fylder 10 år og dette fejres d. 29. maj

18-05-2011

Fødselsdagen afholdes 29. maj 2011 kl. 10 til 16
Vi inviterer dig til en spændende dag i skoven, hvor du kan få mulighed for at se, opleve og prøve en masse forskelligt.

Ved Piledyssen/Gulddysse Skovvej kl. 10-16:
Bueskydning
Bål med saft og snobrød
Træfældning af rødel i hundeskoven
Snitteværksted
Byg en fuglekasse
Plant et træ
Prøv fitnessbanen
Lån en MTB og prøv MTB-sporet
Kl. 10.00-12.00 Ekskursion med skovriderKim Søderlund i skovens sydlige del. Kim viser rundt og fortæller om skovens tilblivelse, træartsvalget og plejen.

Ved Gulddysse Kulturgård kl. 10-16:
Gulddyssegårds værksteder vil være åbne og der vil være kunstnere til stede, så interesserede kan opleve hvad der tilbydes og foregår.
Kl. 10-12. Sletten vest for Gulddysse Kulturgård: Prøv en ridetur ved Holmevang Ridecenter.
Kl. 13. Miljøminister Karen Ellemann indvier ny natursti og samme sted indvier borgmester Joy Mogensen sheltere til naturbasen. Rundtur på stien med presse og borgere.
Sheltere bemandet af skolebørn.
Bål, saftevand og snobrød ved sheltere.
Kl. 10, 12 og 14. BodySolution i Gundsømagle giver en forsmag på Outdoor fitness. Mødested: Gulddysse Kulturgård. Varighed: 20-30 minutter.
Kl. 14-15.30 Ekskursion med skovfogedJens Nielsen i skovens nordlige del. Jens viser rundt og fortæller om træartsvalget og plejen af skoven.

Ved det sydlige vandhul kl. 10-12:
Du inviteres til vandhulsundersøgelse med net og ketsjere.
Mødested ved den sydligste P-plads på Gulddyssevej.