En forårshypotese......

24-05-2011

Går sommeren i vask?

Vejret og muligheden for at forudsige hvordan det bliver, har altid interesseret mennesket. Og hvor vi i dag benytter os af computere, modeller og anden teknik til at spå om vejret, så brugte man tidligere tegn/observationer i naturen, som varsel om hvordan vejret ville blive. Således lyder et gammelt ordsprog: ’Springer eg før ask, går sommeren i vask. Springer ask før eg, bliver sommeren bleg’.

Men i de senere år er asken konsekvent sprunget senere ud end egen. Og hvis vi skal tro det gamle ordsprog, så tegner det altså ikke lyst for fremtidige somre.
“Men sagen er ikke, at asken springer senere ud end den plejer – tværtimod”, siger professor Erik D. Kjær fra LIFE, Københavns Universitet. “Derimod viser registreringer, at egen i de senere år – historisk set – er sprunget tidligt ud”.

Nyudsprungen eg. Foto: Ole Andersen
Egetræet springer nu tidligere ud end for år tilbage

For at forstå hvorfor det tilsyneladende kun er egen og ikke asken, som har flyttet på udspringstidspunktet, er det nødvendigt at se på varme sum og daglængde. Det har nemlig vist sig, at træernes udspring i høj grad styres af samspillet mellem netop temperatur (varme sum) og dagens længde.

Ask lige før udspring. Foto: Ole Andersen
Asketræet har stort set bevaret sit udspringstidspunkt, og ses her i knop

“Hypotesen må derfor være, at ask er relativt mere styret af daglængden end eg er. Det betyder, at egen reagerer på varmere klima ved at springe markant tidligere ud, mens asken i mindre grad gør det, fordi den afhænger mere af daglængden, som jo er uforandret”, forklarer Erik D. Kjær og fortsætter: “Hvis det er rigtigt, så skal man måske fremover sige: ‘Eg meget før ask og foråret var varmt og dvaskt. Eg lidt før ask og foråret gik ret meget i vask’”.

Eg og ask side om side. Foto: Ole Andersen
Herover udsigt til skovbryn i Gribskov med en fuldt udsprungen eg til venstre og en endnu ikke udsprungen ask til højre. Billedet er taget en af de sidste dage i april.

Yderligere information om træernes udspringstidspunkter og sammenhæng til klimaet, kontakt biolog Ph.d.
Ditte Christina Olrik tlf. 7254 3297