Kære Natur...

30-05-2011

Vi er 60 aktive i en Græsningsforening på Høje Møn, hvor vi siden forprojektet omkring en nationalpark har stået for naturplejen på de store flotte overdrev med vores Galloway køer. I torsdags indgik vi med naturstyrelsen en ny 5 årig aftale, hvor vi som en frivillig forening, skal stå for afgræsningen af over 100 ha Natura2000 område på hhv. Jydelejet og Høvblege. Formålet med foreningen er dels at frembringe noget dejligt oksekød til vore medlemmer, ved at holde en folk ude hele året, men vel at mærke så vi tager hensyn til dyrevelfærden, samt plejer arealerne så der sikres den størst mulige biodiversitet for både dyr og planter. Overdrevene er bl.a. berømte for de fantastiske orkidé forekomster, hvor en del arter ikke vokser andre steder i Danmark, samt den særlige flora på Høvblege med fx de kalkelskende planter Østrigsk hør, Bibernelle og Esparsette. Stedet er også kendt for en del sjælne fugle og sommerfugle som Storplettet Blåfugl m.m. Kort sagt sande perler!
Men "Kære Natur" grunden til jeg skriver er denne gang, at vi gerne vil give idéen videre til andre der vil adoptere et stykke natur og være med til at pleje det, så civilsamfundet også her træder i karakter. Det kan være det lokale gadekær, den nærmeste kæmpehøj eller et stykke beskyttet §3 natur i nærheden af din landsby, lokal forening eller gruppe. Sammenholdet og samarbejdet omkring arbejdet er nemlig en vigtig del af succeen. Der kan læses mere på www.graesningsforeningen.dk - også omkring vore arrangemneter og ture for offentligheden, men vi kan også henvise til mange andre der på lignende måde gør en indsats for naturen. Formand Ebbe Møller Olesen, Græsningsforeningen

Vi er 60 aktive i en Græsningsforening på Høje Møn, hvor vi siden forprojektet omkring en nationalpark har stået for naturplejen på de store flotte overdrev med vores Galloway køer. I torsdags indgik vi med naturstyrelsen en ny 5 årig aftale, hvor vi som en frivillig forening, skal stå for afgræsningen af over 100 ha Natura2000 område på hhv. Jydelejet og Høvblege. Formålet med foreningen er dels at frembringe noget dejligt oksekød til vore medlemmer, ved at holde en folk ude hele året, men vel at mærke så vi tager hensyn til dyrevelfærden, samt plejer arealerne så der sikres den størst mulige biodiversitet for både dyr og planter. Overdrevene er bl.a. berømte for de fantastiske orkidé forekomster, hvor en del arter ikke vokser andre steder i Danmark, samt den særlige flora på Høvblege med fx de kalkelskende planter Østrigsk hør, Bibernelle og Esparsette. Stedet er også kendt for en del sjælne fugle og sommerfugle som Storplettet Blåfugl m.m. Kort sagt sande perler!


Men "Kære Natur" grunden til jeg skriver er denne gang, at vi gerne vil give idéen videre til andre der vil adoptere et stykke natur og være med til at pleje det, så civilsamfundet også her træder i karakter. Det kan være det lokale gadekær, den nærmeste kæmpehøj eller et stykke beskyttet §3 natur i nærheden af din landsby, lokal forening eller gruppe. Sammenholdet og samarbejdet omkring arbejdet er nemlig en vigtig del af succeen. Der kan læses mere på www.graesningsforeningen.dk - også omkring vore arrangemneter og ture for offentligheden, men vi kan også henvise til mange andre der på lignende måde gør en indsats for naturen. Formand Ebbe Møller Olesen, Græsningsforeningen