Endnu en perle i selve baglandet af

30-05-2011

Indvielse af Mandemarke Grøn Plan den 18. juni 2011

Invitation til indvielse af genetablere t sø i Tørvelukket og rekreativt område ved gadekæret i landsbyen Mandemarke på Østmøn - lige i baglandet af Møns Klint.

Læs indbydelsen her: Invitation (pdf)

Landsbyen Mandemarke ligger for foden af de ”Mønske Bjerge” og er den sydøstlige port til Møns Klint. I begyndelsen af 1800 tallet, hvor ”blokudskiftningen” af gårdene blev gennemført, blev netop gårdene fra Mandemarke udflyttet. I dag ses de i hele det sydøstlige mønske landskab.

Det er netop kulturhistorien, der bliver formidlet i det lille pumpehus, der nu har fået sin renæssance.

Gadekæret

Ved den nyudgravede sø ved Tørvelukket bliver naturen i baglandet af Møns Klint formidlet.

Ideen til projektet blev skabt af Mandemarke Bylaug i 2009.

Projektet er gennemført af bylauget, med støtte fra Vordingborg Kommune, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og EU's Landdistriktsmidler (fra LAG Vordingborg og Fødevareministeriet), og med rådgivning fra Niras Konsulenterne og Lykke & Nielsen Arkitekter.

Den 18. juni indvies projektet, der har skabt endnu en perle i det mønske kultur- og naturlandskab.

For yderligere information - er du velkommen til at ringe til:

Birgitte Steen Jørgensen 51 53 24 95 eller Ole Eskling på 22 22 33 75

Begge foto er taget af Ole Eskling