Hjertestier i Nystrup Klitplantage

16-05-2011

Der arbejdes på (hjerte-)sagen. Foto: Kim Christensen

Naturstyrelsen Thy lancerede sidste år et projekt med titlen "Adoption og vedligeholdelse af friluftsfaciliteter i Nationalpark Thy".

Projektet går i korthed ud på, at private brugere og organisationer kunne komme med ønsker til faciliteter på Naturstyrelsens arealer. Blandt de fremkomne forslag var eksempelvis faste orienteringsposter i Vilsbøl Plantage, sundhedsspor i Vandet Plantage, faste hestefolde i flere plantager.

De udvalgte projekter gennemføres efter en model, hvor Naturstyrelsen typisk betaler materialerne, mens brugerne leverer arbejdskraft til etableringen og forpligter sig til at deltage i den fremtidige vedligeholdelse.

Netop nu føres et af projekterne ud i livet. Det drejer sig om afmærkning af Nystrupløbets ruter, som nu ophøjes til Hjertestier. Det er Hjerteforeningen, som har ønsket ruterne afmærket, og derfor er der i dag et arbejdshold på fire frivillige fra Hjerteforeningen samt en traktorfører fra Naturstyrelsen i gang med at sætte pæle i jorden og forsyne dem med pile og logoer.

10 km ruten afmærkes med røde pile, mens 5 km ruten afmærkes med blå pile. På alle rutepælene er der desuden et logo med teksten "Hjertesti".

Ruterne udgår fra træningsbanen for Nordvestjysk Golfklub, på Nystrupvej overfor indkørslen til golfklubben. I løbet af nogle få uger vil der blive opsat en informationstavle her.