Plantagebranden i Gyttegård Plantage - nu hvor røgen har lagt sig

02-05-2011

Branden i Gyttegård Plantage betragtes nu for slukket, og mandskabet fra brandværn og beredskab er på vej til at pakke sammen. I den kommende tid vil medarbejdere fra Naturstyrelsen Trekantsområdet overvåge de afbrændte arealer for at sikre, at ilden ikke blusser op igen fra evt. gløder i tørvejorden.

Nu hvor branden er ved at være ovre har det været muligt at besigtige omfanget af skaderne. Branden har berørt et areal på omkring 30 ha af Gyttegård Plantage, alt sammen øst for Hejnsvigvej. Herudover har branden været lidt inde over et privat hedeareal øst for plantagen. Det betyder bl.a. at hele Grene Sande området et gået fri af branden. Tilsvarende er hundeskoven ikke blevet berørt, så både klitter og hundeskov kan fortsat benyttes som tidligere.

Størstedelen af det brandhærgede område er hede og mosearealer, mens kun 2-2½ ha højskov blev offer for ilden. Herudover er der formentlig mange træer tæt på ilden, der er blevet beskadiget af den stærke varmeudvikling fra branden. Der vil nu blive taget skridt til at få det beskadigede træ hentet ud og få omsat så meget som muligt af det til træflis. Hvad der yderligere kommer til at ske med området skal i den kommende tid vurderes med baggrund i områdets udpegning som Natura 2000 område samt landskabsfredningen for arealet.

Herforuden er branden gået hårdt ud over dyre- og fuglelivet i området. Mens især de større dyr har kunnet nå væk fra området, så er mange af de mindre blevet fanget af flammer eller varme. Tilsvarende er alle fuglerederne i området blevet bytte for flammerne. Skovbrande hører til naturens almindelige dynamik, så der vil relativt hurtigt indfinde sig både dyr og planter på arealet igen.

Mens branden var på sit højeste lørdag arbejde op mod 200 brandfolk med bekæmpelse af ilden i plantagen. Der var brandmandskab fra Esbjerg, Give, Grindsted, Billund og personel fra beredskabskorpset fra Haderslev og Fredericia. Endelig deltog to crashtendere fra Billund Lufthavn og ydereligere en fra Flyvestation Skrydstrup i slukningsarbejdet. Kun takket være en meget hurtig, effektiv og professionel indsats fra brandfolkenes side lykkedes det at begrænse skaderne til de omkring 30 af plantagens 500 ha.

Den hurtige indsats skyldtes til dels, at en række brandfolk var til Falckdag i Legoland, da alarmen lød. Et årligt arrangement hvor man viser børn i Legoland, hvordan man slukker en brand. Brandfolkene var derfor meget hurtigt på stedet. Medarbejdere fra Naturstyrelsen Trekantsområdet kom også forholdsvis hurtigt til plantagen, hvor lokalenheden kunne bidrage med især kortmateriale og stort lokalkendskab, der kunne støtte en målrettet og effektiv indsats.

Generelt har der været et godt og tæt samarbejde undervejs mellem brandfolk og Naturstyrelsen Trekantsområdet. Når den sidste røg har lagt sig er det aftalt med indsatslederen, at der afholdes en fælles evaluering for at få samlet op på forløb og procedurer.

For yderligere oplysninger kan skovrider Henrik J. Vinther kontaktes, tlf. 41 67 60 67.

Indsatsleder fra henholdsvis brandvæsen og politi styrede effektivt slukningsarbejdet

Holm med rødgran, hvor branden har raseret

Åbent hedeareal efter branden har lagt sig