Ny afgrænsning af hundeskov

01-03-2011

Fra 1. marts sættes en hundekampagne i gang i Nordsjælland, for at få alle hundejere til at føre hunden i snor, medmindre de er i en hundeskov. Samtidig ændres afgrænsningen af hundeskoven ved Liseleje Plantage/Melby Overdrev.

Fra 1. marts kører Naturstyrelsen Nordsjælland en kampagne for at få alle hundeejere til at holde hunden i snor på lufteturene. Der findes en lang række hundeskove, hvor hunden må løbe uden snor, så længe den er under kontrol. Alle andre steder skal hunden være i snor. Det skal den pga. andre skovgæster, som ikke altid bryder sig om at møde en løs hund. Men det skal den især også pga. de dyr, der lever og yngler i området.

Hunde skal føres i snor
medmindre de færdes
i en Hundeskov

hunde skal føres i snor. Foto: Ole Andersen

Naturstyrelsen har en særlig forpligtigelse til at passe på dyre- og plantelivet på statsarealerne, og ikke mindst i de udpegede Natura2000 områder, som omfatter både habitatområder og fuglebeskyttelses områder.

Fra 1. marts kører Naturstyrelsen Nordsjælland en kampagne for at få alle hundeejere til at holde hunden i snor på lufteturene. Der findes en lang række hundeskove, hvor hunden må løbe uden snor, så længe den er under kontrol. Alle andre steder skal hunden være i snor. Det skal den pga. andre skovgæster, som ikke altid bryder sig om at møde en løs hund. Men det skal den især også pga. de dyr, der lever og yngler i området.

Styrelsen har besluttet at ændre afgrænsningen af hundeskoven ved Melby Overdrev, så det fremover kun er tilladt at lade hunden løbe i selve Liseleje Plantage. Det er således ikke længere muligt at slippe hunden på selve overdrevet. Dette er bl.a. begrundet i at der findes flere sårbare fuglearter, som yngler i området. Men det skyldes også at det har vist sig meget svært at administrere et forbud, som ikke gælder hele arealet. Det vil det gøre fremover.

Naturstyrelsen opfordre alle til at repektere denne beslutning. Overtrædelse vil blive mødt med bødeforlæg.
Hundenes mange muligheder i naturen (Pdf )

Ny afgrænsning af hundeskov ved Liseleje Plantage ved Melby Overdrev
Kort over hundeskov