P-plads nedlægges for at give skovgæster og naboer ved Fuglehavevej mere ro

24-03-2011


Ballerup Kommune og Naturstyrelsen har drøftet uvedkommende motorkørsel på den nordlige del af Fuglehavevej, da denne strækning har status som offentlig sti med motorkørsel-forbud. Den sydlige del af Fuglehavevej er en almindelig vej, og i overgangen fra vej til sti er der skiltet med en færdselstavle "Motorkørsel forbudt" med undertavlen "Gælder ikke kørsel til ejendommene langs Fuglehavevej". D.v.s. at kun grundejerne, beboerne og deres besøgende har ret til at transportere sig med et motorkøretøj ad stien, alle andre må færdes på stien til fods ellr på cykel. Ballerup Kommune og Naturstyrelsen er imidlertid blevet bekendt med, at der i perioder forekommer en del uvedkommende trafik med motorkøretøjer, og det er hverken hensigtsmæssigt eller tilladt.

Naturstyrelsen ejer en grund for enden af Fuglehavevej, og har gennem en længere årrække haft en P-plads liggende på sit skovareal, som et tilbud til skovgæsterne til Jonstrup Vang og brugerne af bålpladsen syd for skoven. For at få en overensstemmelse mellem skiltningen på vejen og vejens status, har Ballerup Kommune og Naturstyrelsen aftalt, at P-pladsen på Naturstyrelsens areal nedlægges pr. 31. marts 2011. Det betyder f.eks. at skovgæster fremover ikke har lov til i bil at køre af stidelen af Fuglehavevej op til Naturstyrelsens areal. Skovgæsterne i bil henvises i stedet til andre offentlige veje og P-pladser i nærheden.

Ballerup Kommune og Naturstyrelsen kan efter en konkret vurdering og i forbindelse med f.eks. et arrangement på kommunens eller styrelsens areal, udstede en tilladelse til motorkørsel på stien til transport af grej. Tilladelsen er i form af et skilt, som skal placeres i bilens forrude. Motorkørsel på stien uden ærinde til en privat ejendom eller aftale med kommunen/styrelsen vil være en overtrædelse af færdselsloven.

Nedenstående foto viser skiltningen ved Fuglehavevejs overgang fra almindelig vej til sti