Storskovning i Dyrehaven, Geelskov og Ravneholmene

15-03-2011

Vintertid er tid for træfældning, uanset om der skal bjerges brænde til næste års forbrug, eller der - som på videoen - skal høstes store bøgetræer, der sælges til møbelindustrien. I mange af vores skove nord for København er der i vinterens løb blevet fældet gamle bøgetræer. Naturstyrelsen Hovedstaden tager en lang række hensyn til naturen, inden motorsaven startes. Dette betyder f.eks.:

  • Vi laver ikke renafdrift, hvor alle træerne fældes på et areal
  • Al træfældning sker som plukhugst, hvor et antal træer står tilbage, så skovklimaet bevares og naturlig opvækst fremmes
  • Udgåede træer og stammer, der er væltet bliver ikke fjernet
  • Træer som indholder reder af rovfugle eller spættehuller fældes ikke
  • Og ved fældning og udslæbning af tømmer tages naturligvis hensyn til f.eks. fortidsminder.

Når="" alt="" border="0" />