Licitation vedr. cykelsti, Hvidbakken - Tvorup Plantage, Nationalpark Thy

08-03-2011

Naturstyrelsen Thy udbyder etablering af 4,7 km dobbeltrettet cykelsti med hovslag. Tilbud indsendes senest 31. marts 2011, kl. 11.00.

Naturstyrelsen Thy udbyder herved i offentlig licitation anlægsarbejdet vedr.:

Dobbeltrettet cykelsti, Hvidbakken – Tvorup Plantage, Nationalpark Thy

OMFANG:
Arbejdet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti med hovslag fra Hvidbakken til Tvorup Plantage langs Kystvejens vestlige side. Det udbudte arbejde er en sti på ca. 4,7 km og indeholder følgende hovedmængder:
ca. 3.800 m 3 Modellering af sand indenfor området
ca. 6.000 m 3 Tilkørsel af sand fra Nr. Vorupør
ca. 3.500 m 3 Stabilt grus
ca. 1.200 lbm Afvandingsledning, fra ø 128 mm – 1000 mm med brønde
ca. 5.700 m 2 Asfalt, 135 kg/m2 GAB I

UDBUDSFORM:
Arbejdet udbydes jfr. Tilbudsloven (lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, lbk. nr. 1410 af 07. december 2007). Arbejdet udbydes med tildelingskriteriet laveste pris.

TIDSFRIST:
Arbejdet forventes udført i perioden 12.04.2011 – 23.06.2011.

BYGHERRE:
Naturstyrelsen Thy
Søholt
Søholtvej 6, Vester Vandet
7700 Thisted

PROJEKT OG TILSYN:
Thisted Kommune
Drifts- og Anlægsafdelingen
Kirkevej 9
7760 Hurup

UDBUDSMATERIALE:
Udbudsmaterialet udleveres på CD-rom fra onsdag den 09.03.2011 ved henvendelse pr. mail til:
I mailen skal følgende oplysninger om virksomheden tydeligt fremgå:
· Navn
· Adresse
· Kontaktperson
· Telefonnummer
· E-mail (hvortil eventuelle rettelsesblade sendes)

Der vil ikke blive tilsendt materiale til underentreprenører og leverandører.

LICITATION:
Tilbud mærket ”Dobbeltrettet cykelsti, Hvidbakken – Tvorup Plantage” indleveres til Naturstyrelsen Thy, Søholt, Søholtvej 6, Vester Vandet, 7700 Thisted senest Torsdag d. 31. marts 2011, kl. 11.00,
på hvilket tidspunkt tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende der måtte være til stede.

OVERDRAGELSE AF ARBEJDET:
Arbejdet forventes at kunne overdrages i uge 15, 2011 under forudsætning af myndighedens godkendelse af licitationsresultat.