Der fældes og flises i Østerild Klitplantage

28-03-2011

Maskinerne ruller i Østerild i Thy. Det er et led i den almindelige skovpleje og har intet at gøre med det nationale testcenter for havvindmøller.

Skovningsmaskine i tyndingshugst. Foto: Kim Christensen

Lige nu kan du opleve, at der kører skovningsmaskiner i Østerild Klitplantage. Men det har ikke noget at gøre med forberedelsen til det nationale testcenter for vindmøller.

Der er derimod tale om almindelige skovningsopgaver i den del af plantagen, som ikke berøres af testcentret.

Arbejdet vil blandt andet bestå i flishugning af træ, som blev fældet sidste år. Træet har ligget og tørret i en periode og er nu klar til at blive oparbejdet til flis og solgt til varmeværker i Thy og i Herning.

Omkring 1. maj vil der også være maskiner, der fælder træ til savværker. Der vil alt overvejende være tale om tyndinger, hvor enkelte træer plukkes ud af en bevoksning. Det sker for at skabe plads og lys til de tilbageblivende træer og dermed sikre den samlede bevoksnings bedst mulige udvikling.