Hjortevildtmøde - 24/3

23-03-2011

Det årlige hjorteviltmøde afholdes i Mejdal Hallen 24/3-2011.

PRESSEMEDDELELSE

Hjortevildtmøde
Hjortevildtgruppe Vestjylland afholder for 6. gang det årlige møde om hjortevildtet og hjortevildtforvaltningen i Vestjylland. Mødet afholdes torsdag d. 24. marts kl. 1900, og som vanligt, foregår det i Mejdal Hallen ved Vandkraftsøen i Holstebro - Slåenvej 65, 7500 Holstebro.

I år bliver der inspiration at hente om praksis fra vores naboland mod syd – Tyskland. Den dansktalende tyske jæger Ewald Mensch, der har stor erfaring i jagt- og hjortevildtforvaltning i Mecklenburg-Vorpommeren og Brandenburg, vil berette om hvordan tyskerne griber tingene an.

Henrik Bertelsen, der repræsenterer landbruget i den Nationale Hjortevildtgruppe og er hovedbestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer, holder et indlæg med titlen: ”Markskader - hvad gør vi og hvad kan vi gøre?”

”Formandens beretning” fra det forgangne år, og årets afskydningstal for det område Hjortevildtgruppe Vestjylland ”skal holde øje med” vil blive præsenteret. ”Jeg synes der er nogle interessante tendenser i tallene”, siger formand for hjortevildtgruppen, Knud Pedersen.

Knud Pedersen fortsætter: ”jeg glæder mig også over at vi kan præsentere den nye jagttid for kronvildt, der træder i kraft 1. april. Hjortevildtgruppe Vestjyllands indstilling bliver nu til en lokal jagttid. Det vil give de jægere der driver kronvildtjagt i en del af midt- og vestjylland en udfordring, men jeg er også overbevist om, at vi med den nye jagttid kommer tættere på målsætningen om en kronvildtbestand med flere modne/ældre hjorte.”

Blandt alle fremmødte trækkes der lod om muligheden for at deltage i en kronvildtjagt, der afholdes på Naturstyrelsen – Vestjyllands arealer.

Jægere der har nedlagt hjorte i seneste jagtsæson, eller tidligere, opfordres til at medbringe trofæer. Der trækkes lod om en præmie blandt trofæejerne.

Eventuelle spørgsmål om mødet til:

  • Formand Knud Pedersen, 97 38 64 44 eller 40 79 64 44
  • Landmand Henrik Bertelsen, 40 37 46 35
  • Vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, 20 31 11 80

Faktabox

Hjortevildtgruppe Vestjylland

Viltforvaltningsrådet, der er et rådgivende udvalg, der behandler jagtlige spørgsmål, har nedsat ni ”regionale hjortevildtarbejdsgrupper” i landet. Arbejdsgruppernes formål er at analysere og rådgive omkring forvaltningen af de lokale kron- og dåvildtbestande. Her er et vigtigt element at udbrede kendskabet til de ”De etiske regler for kronvildtjagt” – og agere hvis der konstateres brud på disse. Arbejdsgrupperne skal også medvirke til at skabe et overblik over kronvildtbestandene, afskydningen og de skader dyrene forvolder i land- og skovbruget. Desuden skal gruppen støtte arbejdet i nedsatte grupper og lav.

Hjortevildtgruppe Vestjylland har et arbejdsområde der strækker sig fra Vesterhavet til Viborg. Den nordlige grænse går fra Thyborøn gennem Limfjorden til Fur og den sydlige fra Hvide Sande gennem Ringkøbing Fjord til Skjern. Østgrænsen følger på hovedvejene til Viborg via Herning, og videre fra Viborg til Fur på østsiden af Salling.

Gruppen består af følgende medlemmer

Knud Pedersen, formand, Danmarks Jægerforbund

Alan Lunde, Dansk Landbrug

Michael Tezlaff, Dansk Skovforening

Lars Chr. Rejkjær, fælles repræsentant for skov- og landbrug

Jens Eskildsen, Danmarks Naturfredningsforening

Erik Andersen, Dyrenes Beskyttelse

Jens Henrik Jakobsen, sekretær, vildtkonsulent, Naturstyrelsen - Vestjylland