HKH Prins Joachim på jagt i Gludsted Plantage

11-11-2011

  Mandag den 7. november var HKH Prins Joachim vært for 20 gæster ved en riffeljagt i Gludsted Plantage syd for Ikast. Jagten forløb meget vellykket, v ejret var tørt og  med let vind , d er var mange dyr , og der blev præsteret  god og sikker skydning.

Jagt i Gludsted Plantage
Der blev leveret i alt 20 krondyr,  fordelt på  tre hjorte (to tiender og en spidshjort), ti hinder og syv kalve.
Det flotte udbytte glæder skovrider Poul Ravnsbæk, fordi Naturstyrelsen Midtjylland dermed har fået en god start på
vinterens bestræbelser på at reucere plantagens bestand af krondyr.
 
Naturstyrelsen sig  ikke om , hvem der skød hvad, men  jeg vil godt løfte sløret for, at  den første royale hjort
- en pæn ti-ender - er leveret i Gludsted , og at vi er glade for , at den må hænge i mødelokalet  på Kolpensig til minde dagen ", siger skovrider Poul Ravnsbæk.